|    Notícies   |    Agenda   |    Editorials   |    Contacte   |   
Ensenyament >> Contingut curricular

Normativa ensenyament religió

Referència a l'ensenyament de la religió als centres de titularitat privada:
"La petició de plaça en un centre privat amb caràcter propi que expressi una confessió religiosa és una manera d’optar per una formació religiosa i moral concreta i, per tant, pressuposa també l’opció per l’ensenyament de la religió corresponent."
No obstant això, en casos determinats les famílies poden sol·licitar a la direcció del centre que els seus fills o filles cursin els ensenyaments alternatius.

Arxius:

Normativa Ensenyament Religió (privats)Facultat Teologia
Associació Bíblica de Catalunya

by mussara·com