|    Notícies   |    Agenda   |    Editorials   |    Contacte   |   
Didàctica >> Contingut curricular

LOE. Text complet.

7899 LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
(«BOE» 106, de 4-5-2006.)
Versió en català de la llei, publicada al suplement del BOE l'1 de juny de 2006.


Editorials
VII jornada de mestres i professors de religió catòlica
Moviment cristià
Facultat Teologia
Associació Bíblica de Catalunya
La religió en un xip
BN català
Spargere
Tu tries

by mussara·com