|    Notícies   |    Agenda   |    Editorials   |    Contacte   |   
Didàctica >> Contingut curricular

MEC. Currículum Religió Católica. Educació Infantil, Educació Primària, ESO.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria.

Arxius:

Descarregar arxiuEditorials
VII jornada de mestres i professors de religió catòlica
Moviment cristià
Facultat Teologia
Associació Bíblica de Catalunya
La religió en un xip
BN català
Spargere
Tu tries

by mussara·com