|    Notícies   |    Agenda   |    Editorials   |    Contacte   |   
Didàctica >> Documents església

Nota dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense sobre uns materials pedagògics editats per la Generalitat de Catalunya

Els Departaments de Salut i d'Educació, i la Secretaria de Joventut del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, han editat els opuscles "A mi també em passa. I a tu?" i "Fes-te'l teu!", "adreçats, segons les paraules de la seva presentació oficial, a joves i adolescents (entre 10 i 16 anys) amb l'objectiu de facilitar el coneixement, la cura del propi cos, i hàbits i conductes saludables, com el sexe segur i la prevenció del VIH/Sida".

El bisbes de la Conferencia Episcopal Tarraconense, mirant d'ajudar els fidels cristians i tots els qui tenen un afany sincer per defensar la dignitat de la persona humana, especialment els pares i educadors, ens sentim en la responsabilitat de dir una paraula sobre aquest fet, que considerem de gran transcendència social i cultural:

1. Reconeixem l'oportunitat que els responsables del Govern de Catalunya, dintre de les seves competències legals, contribueixin a la lluita preventiva contra la malaltia de la Sida.

2. Tanmateix, el que es presenta en aquests materials didàctics com una mena d’higiene o medicina preventiva, tant en la seva mateixa formulació ("hàbits i conductes saludables"), com en el seu contingut, de fet va més enllà de l'àmbit estrictament científico–terapèutic, introduint-se en el terreny dels valors fonamentals i de la seva transmissió. Així, inclou una valoració del cos humà i de la sexualitat, un concepte específic d'amor interpersonal de la parella desvinculat de la família, una valoració de l'enamorament, de l’homosexualitat i l’heterosexualitat, de la relació afectiva-sexual dels adolescents i joves, i de diverses pràctiques sexuals.

3. Aquesta matèria pertany essencialment a l'ètica i a l'educació moral i, en conseqüència, els seus primers responsables són els pares: ells són els primers que tenen el deure i el dret de definir els valors, organitzar-los i transmetre'ls als fills.

4. En aquest sentit, considerem inacceptables aquests materials, en tant que depassen les competències pròpies del poder polític: aquest no pot imposar ni afavorir una determinada ideologia, sinó que s'ha de limitar a garantir la preservació de la salut dels ciutadans i el pluralisme legítim d’idees i opcions educatives.

5. Si els responsables de la campanya es fan enrere en aquesta intromissió, tothom en sortirà beneficiat. Se'n beneficiarà el poder polític, perquè no trepitjarà un àmbit que no li correspon, i demostrarà amb fets, que accepta i promou la legítima diversitat social més enllà de si és per a ell compartida o no. I se'n beneficiaran els pares, tant creients com no creients, donat que tots tenen el mateix dret a exercir la seva responsabilitat com a educadors dels seus fills, sense una influència il·legítima que molts d'ells consideren negativa. I, per descomptat i en primer lloc, els infants.

6. Considerem que la sexualitat humana és quelcom de més profund, positiu i humà, que no pas el concepte que en traspuen els opuscles esmentats: creiem que la sexualitat humana no és un joc per a gaudir-ne, sinó aquell suport físic i psicològic de l’encontre amorós entre l'home i la dona, en l'àmbit de la família. I que per tant, ha de ser educada com s'han de educar totes les capacitat afectives, per tal que esdevinguin instrument d'un veritable amor, amb tot el que això comporta. És aquest nivell bàsic el que pot ser més efectiu en la lluita contra la SIDA, i és precisament això el que aquests opuscles ometen.

Tarragona, 6 de novembre de 2007


Editorials
VII jornada de mestres i professors de religió catòlica
Moviment cristià
Facultat Teologia
Associació Bíblica de Catalunya
La religió en un xip
BN català
Spargere
Tu tries

by mussara·com