|    Notícies   |    Agenda   |    Editorials   |    Contacte   |   
Didàctica >> Opinió

Valors transversals. Francesc Torralba

Aparentment la qüestió dels valors només interessa als nostàlgics, a les persones grans i als mestres, però no és així. Sovint fa la impressió que solament des del discurs neocon es reivindiquin valors a la societat, a l'escola i als mitjans de comunicació, però no és veritat. Els valors interessen, i cada cop més, a col·lectius de tot tipus: a col·legis professionals, a organitzacions lucratives i organitzacions sense ànim de lucre, a clubs esportius, a institucions educatives, a administracions públiques i, fins i tot, a alguns governs suposadament progressistes d'Europa.

NO CREC QUE SIGUI TAN SOLS una moda, ni tampoc una espècie d'efervescència moral com a reacció a la suposada crisi que estem patint des de fa no se sap quan. La qüestió dels valors ha esdevingut vital, vital de necessitat. Mai com ara les empreses s'havien interessat en els codis d'ètica, a tenir un segell de qualitat ètica. Fins i tot hi ha la sospita que els valors siguin utilitzats com a cosmètica per vendre més i millor. No tan sols interessa saber quins valors minven i quin valors emergeixen amb força en la nostra societat. Cal ser propositius i no caure en una visió fatalista. La pregunta que cal fer-se és: quins valors desitgem que atresorin els catalans i les catalanes a l'any 2025? La segona qüestió és: com transmetre els valors bàsics perquè aquest país sigui punter i referent en un futur immediat i llunyà? Els partits polítics han perdut, ja fa temps, qualsevol possibilitat de fer un discurs sobre aquesta temàtica. Fa la impressió que l'únic que els interessa és el partidisme de vol gallinaci i la coça al ventre. També les Esglésies han perdut molta influència pública i social. El procés de secularització està experimentant unes proporcions gegantines a Catalunya. Tot i els esforços per articular un discurs sobre els valors i proposar-los en l'esfera pública, la proposta no acaba d'arribar més enllà dels feligresos convençuts.

S'ESPERA QUE L'ESCOLA FACI aquesta funció, però a l'escola les mestres heroïnes que la sostenen cada dia se sent impotents, soles, molt poc recolzades; de vegades, observades de reüll per les famílies, per l'administració, pels mateixos estudiants. Qui, doncs, ha de fer possible la transmissió de valors de futur? Qui ha de fer possible que en aquest país valors com l'esforç, la constància, la prudència, l'eficiència i l'equitat adquireixin el prestigi social que es mereixen? La qualitat d'un país depèn de la qualitat de la seva gent i la qualitat de la seva gent no depèn ni de l'alçada, ni del color de pell, ni de les creences en què militen, ni de la llengua que parlen. Depèn de la riquesa ètica, de la manera de ser i viure, d'interaccionar amb els altres, de treballar i de comprendre el seu compromís amb la cosa pública.

ÉS PREOCUPANT QUE L'HORITZÓ col·lectiu de molts joves del nostre país sigui esdevenir funcionari, treballar de vuit a tres de la tarda i després descansar. I ho dic amb un respecte absolut envers aquelles persones que, des de la funció pública, dignifiquen aquest país. És preocupant que els productes audiovisuals d'ínfima qualitat esdevinguin els principals estímuls del lleure de la joventut. Sempre hi ha excepcions, afortunadament, però les tendències col·lectives són molt evidents.

Les organitzacions empresarials s'han adonat que no poden subsistir, ni créixer, ni competir, si les persones que les integren no tenen una sèrie de valors com la disponibilitat, la iniciativa, l'amabilitat, la competència, el rigor, l'exigència, el goig per la feina ben feta. Cerquen professionals que, a més a més de competència científica i tècnica, tinguin aquestes qualitats, perquè saben que d'això depèn, en part, l'èxit o el fracàs de l'empresa. Cal tensar la corda i prendre's seriosament la qüestió dels valors. El discurs sobre els valors no és un conte de velles, ni un pretext per farcir la sobretaula de diumenge dels nostàlgics. És una qüestió vital de necessitat. Necessitem, de veres, que les noves fornades assumeixin valors de futur, se'ls facin seus, que lluitin per realitzar-los. És essencial posar al bell mig del debat social la definició dels valors de futur, dels horitzons col·lectius, per posar fil a l'agulla ara i aquí.


Editorials
VII jornada de mestres i professors de religió catòlica
Moviment cristià
Facultat Teologia
Associació Bíblica de Catalunya
La religió en un xip
BN català
Spargere
Tu tries

by mussara·com